Dones periodistes i fotoperiodistes amb la vaga 8M | 2019

Un any més, les periodistes i fotoperiodistes valencianes ens sumem a la vaga i a les actuacions programades pel Moviment Feminista al voltant del 8 M.

A les 1.000 raons que avalen el malestar de les dones que lluitem per la igualtat afegim les moltes causes que les professionals de la comunicació considerem entrebancs a l’hora d’exercir el nostre ofici amb la llibertat i la responsabilitat social imprescindibles. Més encara en uns moments en què proliferen les “notícies” falses distribuïdes amb clares intencions partidistes i d’incitació a l’odi cap a les dones reivindicatives. I el pitjor de tot no és que amb aquestes campanyes s’intoxiquen les xarxes, el problema es fa més greu en el moment en què els mitjans de sempre “compren”, validen i difonen les mentides sense molestar-se en investigar i contrastar.

Els mitjans de comunicació són una peça clau en la generació d’opinió pública. La seua influència com a plataforma de socialització i el seu impacte en el manteniment i la consolidació d’una cultura masclista és sobradament coneguda. De la mateixa manera que normalitzen i estenen un imaginari poblat de discriminació i violència contra les dones, els mitjans haurien de ser una potent eina de transformació cap a una cultura lliure de masclisme.

Però els passos que fan són minúsculs i més lligats a necessitats estètiques que a transformacions reals per a enderrocar el sistema patriarcal. És difícil trobar un mitjà que utilitze llenguatge inclusiu més enllà d’iniciatives de periodistes concretes, és molt complicat trobar un mitjà que rebutge publicitat sexista, continuem veient diaris amb anuncis de prostitució, pràcticament no hi ha produccions infantils no sexistes en la programació televisiva ni en la cartellera de cinema, el tractament de violacions continua normalitzant la culpabilització de les dones i la informació sobre violències masclistes posa el focus en les víctimes en lloc d’assenyalar una sexualitat i una identitat masculina hegemònica masclista que s’ha d’erradicar perquè està basada en la dominació i la cosificació de les dones.

Els èxits de les dones són pràcticament invisibles en els mitjans, qüestions que haurien de ser irrellevants com el fet que una dona no es depile es converteixen en virals i el discurs feminista genera reaccions d’assetjament en les xarxes socials.

Encara són molts els mitjans que només aborden reivindicacions feministes la setmana del 8 de març i el feminisme ha hagut de crear la seua “habitació pròpia” amb capçaleres violeta, però aspirem a uns mitjans que incorporen la perspectiva de gènere en el seu plantejament editorial, en el seu organigrama i en el tractament dels seus continguts i, per suposat, en el seu llibre d’estil, per a ser la ferramenta bàsica dels i de les periodistes. A més, clar està, horaris i condicions de treball que permeten la conciliació, és a dir, la vida, perquè sense cures no hi ha vida.

Sense la implicació dels mitjans de comunicació massius serà molt difícil trencar l’hegemonia de la cultura masclista i poblar l’imaginari col·lectiu d’una perspectiva feminista, que no és altra que la del respecte pels drets humans de totes les persones i la construcció de la igualtat real amb solidaritat i justícia.

Les dones periodistes i fotoperiodistes valencianes, ara organitzades en el grup Les Beatrius i també en la Xarxa Estatal de Comunicadores, conscients d’aquesta realitat, ens sumem a les reivindicacions de l’assemblea per la #VagaFeminista8M, reivindiquem un periodisme sense masclisme i encetem una xarxa de treball i col·laboració per a espentar juntes, des dels nostres diferents espais en l’àmbit de la comunicació, aquest canvi que no sols és possible, sinó també just i imprescindible.

 

País Valencià, 18 de febrer de 2019

 

 

Contra la manipulació informativa en RTVE a València

El grup de dones valencianes professionals de la comunicació que està articulant-se amb l’objectiu d’arribar a un Periodisme sense Masclisme, vol denunciar els casos de manipulació informativa a RTVE, els quals han provocat una greu crisi al nostre centre territorial.

En primer lloc, va ser la valenta dimissió de la companya Arantxa Torres, qui també ha denunciat públicament la prohibició d’emetre un vídeo on la secretària d’Estat de Comunicació diu “os jodéis” als jubilats i les jubilades manifestants a Alacant contra Mariano Rajoy.

A l’ editora l’ha seguida, pel mateix motiu, el cap d’informatius, Enrique Pallás.

La lluita que encetaren les dones de RTVE contra la manipulació partidista és un exemple de mobilització de professionals amb un sentit ètic del seu treball, i mereix un suport social. La ciutadania té dret a un periodisme fet des de la independència, la veracitat i la pluralitat i és obligació dels poders públics articular els mecanismes per tal que allò siga possible.

Dones periodistes i fotoperiodistes amb la vaga 8M

 

Els mitjans de comunicació són una peça clau en la generació d’opinió pública. La seua influència com a plataforma de socialització i el seu impacte en el manteniment i la consolidació d’una cultura masclista és sobradament coneguda.

De la mateixa manera que normalitzen i estenen un imaginari poblat de discriminació i violència contra les dones, els mitjans haurien de ser una potent eina de transformació cap a una cultura lliure de masclisme. Tanmateix, però els passos que donen són minúsculs, i més lligats a necessitats estètiques que a transformacions reals per enderrocar el sistema patriarcal.

És difícil trobar un mitjà que utilitze llenguatge inclusiu més enllà d’iniciatives de periodistes concretes, és molt complicat trobar un mitjà que rebutge publicitat sexista, continuem veient diaris amb anuncis de prostitució; pràcticament no hi ha produccions infantils no sexistes a la programació televisiva ni a la cartellera de cinema; el tractament de violacions continua normalitzant la culpabilització de les dones i la informació sobre violències masclistes posa el focus en les víctimes en lloc d’assenyalar una sexualitat i una identitat masculina hegemònica masclista que s’ha d’eradicar perquè està basada en la dominació i la cosificació de les dones.

Els èxits de les dones són pràcticament invisibles als mitjans, qüestions que haurien de ser irrellevants com el fet que una dona no es depile es converteixen en virals i el discurs feminista genera reaccions d’assetjament a les xarxes socials.

Encara són molts els mitjans que no aborden reivindicacions feministes només que la setmana del 8 de març i el feminisme ha hagut de crear la seua “habitació pròpia” amb capçaleres violeta, però aspirem a uns mitjans que incorporen la perspectiva de gènere al seu plantejament editorial, al seu organigrama i al tractament dels seus continguts i per suposat, al seu llibre d’estil, per ser l’eina bàsica dels i de les periodistes.  A més, clar està, horaris i condicions de treball que permeten la conciliació, és a dir, la vida, perquè sense cures no hi ha vida.

Sense la implicació dels mitjans de comunicació massius serà molt difícil trencar l’hegemonia de la cultura masclista i poblar l’imaginari col·lectiu d’una perspectiva feminista, que no és altra que la del respecte pels drets humans de totes les persones i la construcció de la igualtat real amb solidaritat i justícia.

Les dones periodistes i fotoperiodistes, conscients d’aquesta realitat, ens sumem a les reivindicacions de l’assemblea per la #VagaFeminista8M, reivindiquem un periodisme sense masclisme i encetem una xarxa de treball i col·laboració per espentar juntes, des dels nostres diferents espais a l’àmbit de la comunicació, aquest canvi que no sols és possible sinó just i  imprescindible.

#periodismesensemasclisme
#DonesPeriodistesVaga8M
#DonesfotoperiodistesVaga8M

 

Si voleu adherir-vos al manifest #periodismesensemasclisme aneu a aquest enllaç.

 

 

 

Mujeres periodistas y fotoperiodistas con la huelga 8M

 

Los medios son una pieza clave en la generación de opinión pública. Su influencia como plataforma de socialización y su impacto en el mantenimiento y la consolidación de una cultura machista es sobradamente conocida.

Del mismo modo que normalizan y extienden un imaginario poblado de discriminación y violencia contra las mujeres, los medios tendrían que ser una potente herramienta de transformación hacia una cultura libre de machismo. Pero los pasos que dan son minúsculos y más ligados a necesidades estéticas que a transformaciones reales para derribar el sistema patriarcal.

Es difícil encontrar un medio que utilice lenguaje inclusivo más allá de iniciativas de periodistas concretas, es muy complicado encontrar un medio que rechace publicidad sexista, continuamos viendo diarios con anuncios de prostitución; prácticamente no hay producciones infantiles no sexistas en la programación televisiva ni en la cartelera de cine; el tratamiento de violaciones continua normalizando la culpabilización de las mujeres y la información sobre violencias machistas pone el foco en las víctimas en lugar de señalar una sexualidad y una identidad masculina hegemónica machista que se tiene que erradicar porque está basada en la dominación y la cosificación de las mujeres.
Los éxitos de las mujeres son prácticamente invisibles a los medios, cuestiones que tendrían que ser irrelevantes como el hecho que una mujer no se depile se convierten en virales y el discurso feminista genera reacciones de acoso en las redes sociales.

Todavía son muchos los medios que solo abordan reivindicaciones feministas la semana del 8 de marzo y el feminismo ha tenido que crear su “habitación propia” con cabeceras violeta, pero aspiramos a unos medios que incorporen la perspectiva de género a su planteamiento editorial, a su organigrama y al tratamiento de sus contenidos y, por supuesto, a su libro de estilo, por ser una herramienta básica de los y las periodistas. Además, claro está, horarios y condiciones de trabajo que permitan la conciliación, es decir, la vida, porque sin cuidados no hay vida.

Sin la implicación de los medios de comunicación masivos será muy difícil romper la hegemonía de la cultura machista y poblar el imaginario colectivo de una perspectiva feminista, que no es otra que la del respeto por los derechos humanos de todas las personas y la construcción de la igualdad real con solidaridad y justicia.

Las mujeres periodistas y fotoperiodistas, conscientes de esta realidad, nos sumamos a las reivindicaciones de la asamblea por la #HuelgaFeminista8M, reivindicamos un periodismo sin machismo e inauguramos una red de trabajo y colaboración para empujar juntas, desde nuestros diferentes espacios en el ámbito de la comunicación, este cambio que no sólo es posible sino justo e imprescindible.

#periodismosinmachismo
#demoslavueltaalosmedios
#MujeresperiodistasHuelga8M
#Mujeresfotoperiodistas Huelga8M
#Huelga8M

Si queréis adheriros al manifiesto #periodismosinmachismo podéis ir a este enlace.